Buksan ang pangunahing menu

Awit

Talababaan

  1. Si Flerida ang nagsasaysay dito at itinutukoy habang sinasaysayan niya si Laura.
  2. Si Aladin ang itinutukoy ni Flerida.
  3. Ito ang Sultan Ali-Adab.
  4. Ginagamit ang "siyudad" sa pagpapahulugang "bayan"/"bansa", hindi bilang isang lungsod.
  5. Ang Kaharian ng Persya ang itinutukoy dito.
  6. Sina Flerida at Laura ang itinutukoy.
  7. Si Adolfo ang itinutukoy nang tinangka niyang halayin si Laura bago siya pinatay ni Flerida.