Ang pinagdaanang buhay
nina
Florante at Laura
sa
Kahariang Albanya

Isang uri ng higera, ang punong kinagapusan ni Florante

Talaan ng mga nilalaman