Buksan ang pangunahing menu

Awit

Talababaan

  1. Si Florante ang itinutukoy at nagsasalita.
  2. ba
  3. Ginagamit ang "siyudad" sa pagpapahulugang "bayan"/"bansa", hindi bilang isang lungsod.
  4. Si Florante ang itinutukoy at nagsasalita.