Tulong:Development stages

Padron:Pp-protected

Ang mga Yugto ng Paglinang ay mga maliliit na tanda na nakalagay sa tabi ng isang kawing bilang tanda ng pagbuti noong nirepaso ito sa isang petsa. Ginagamit rin ito sa pangunahing pahina ng isang aklat bilang tanda ng pagbuti ng buong aklat. Nakakatulong ito sa mga mambabasa upang malaman nila kung alin ang may mas malawak ang saklaw, habang makikita ng mga patnugot ang mga pahinang nangangailangan ng pagpapabuti.

Mga Yugto ng Paglinang
Katiting na teksto 0% Umuunlad na teksto 25% Gumaganap na teksto 50% Ganap na teksto 75% Malawakang-saklaw na teksto 100%

Kapatang YugtoBaguhin

May mga dalawang padron na lumilikha ng mga tandang may apat na yugto: {{stage}} at {{stage short}}. Ang unang argumento ng mga ito ay ang yugto at ang pangalawa, na opsyonal, ay isang petsa.

Minakinilya Pinapakita bilang
[[Main Page]] {{stage|100%|Jan 11, 2005}}
Main Page   (Jan 11, 2005)
[[Main Page]] {{stage short|100%|Jan 11, 2005}}
Main Page  

Kasampung YugtoBaguhin

Ang {{decistage}} na padron ay gumagawa ng isang tanda na may sampung yugto:

Minakinilya Pinapakita bilang
[[Main Page]] {{decistage|10|Jan 11, 2005}}
Main Page Padron:Decistage

Yugto ng Pagtatapos sa Isang AklatBaguhin

Ang mga mambabasa na tumitingin sa isang paksa ay nais na tumingin ng mga aklat na tapos na, o malapit nang matapos. Upang maipakita ang yugto ng pagtatapos sa isang aklat, magdagdag ng {{status|<PROGRESS>}} sa pangunahing pahina ng aklat, kung saan ang <PROGRESS> ay isa sa mga sumusunod: 0%, 25%, 50%, 75%, o 100%. Huwag pagmalabisin ito para gawing mas sikat ang isang aklat; ang paglilinlang sa mga mambabasa ay tiyak na magbubunga ng pagkasiphayo sa kanila.

Padron:Completion status

Listahan ng mga Dapat GawinBaguhin

Minsan, sobrang hirap malaman kung ano dapat ang idagdag sa isang pahina. Kung nagsuri ka ng isang pahina sa isang yugtong 'di pa tapos, malalaman mo kung ano ang kulang. Kaya huwag kalimutang magpuna ng isang TODO na listahan. Magdagdag ng {{Todo|<MISSING>}} sa pahina, kung saan ang <MISSING> ay isang sabi kung ano ang dapat ilagay upang matapos ang pahinang iyon.