Ang aklat na ito ay tungkol sa pagp-program sa C. Itinatala rito ang mga gamit nito sa paggawa ng mga aplikasyon pang-kompyuter. Maaaring mag-ambag sa aklat na ito, lalo na para maitama ang mga pagkakamali at para mapunan ang mga pagkukulang nito.

Talaan ng mga Nilalaman

baguhin

Panimula

baguhin
  Bakit Kailangan ang C
  Kasaysayan
  Mga Kailangang Kagamitan
  Unang Patikim

Panimula sa C

baguhin
  Mga Pambungad
  Paraan ng Pagkumpila
  Estilo at Paraan ng Pagp-program
  Mga Baryante at Uri ng Datos
  Simpleng Pag-input at Pag-output
  Mga Matematikang Operasyon
  Mga Pag-uulit at Kalagayan
  Mga Punsyon
  Ang Libreyang Elementarya

Masulong na C

baguhin
  Mga Hanay
  Mga Panuro
  Pangangasiwa ng Memorya
  Mga Hugnayang Uri ng Datos