Estante:Wikang pamprograma

< Teknolohiyasariwain ang taguan ng pahinang ito

Wikang pamprograma
Para sa mga wikang pamprograma (programming languages).