Dito sa Wikijunior, sumusulat kami ng mga aklat para sa mga bata.

Maligayang pagdating sa Wikijunior

Ang pakay ng proyektong ito ay lumikha ng mga tama-sa-edad at 'di-kathang aklat para sa mga bata mula kapanganakan hanggang edad 12. Ang mga aklat na ito ay mayaman sa paglalarawan sa pamamagitan ng mga larawan, dayagrama, banhay at orihinal na guhit. Ang mga aklat ng Wikijunior ay inililikha ng isang pandaigdigang pamayanan ng mga may-akda, guro, mag-aaral at mga kabataan na sabay-sabay nagtatrabaho. Ang mga aklat ay naglalahad ng makatotohanang impormasyon na maaaring tiyakin. Iniimbita kang sumali at mag-sulat, mag-bago at magsulat muli ang bawat aralin at aklat upang pagandahin ang nilalaman nito. Ipinapamahagi ang aming mga aklat nang walang bayad sa ilalim ng mga tadhana ng Lisensiyang GNU para sa Malayang Impormasyon (GNU Free Documentation License).

Tingnan po ang Ano ang Wikijunior and meta:Wikijunior para sa karagdagang impormasyon tungkol sa proyektong ito.

Mga kasalukuyang aklat

Wala pang mga aklat ang Wikijunior. Kaya kung nais niyong magsulat, gamitin lamang ang ganitong pormat sa pagsulat ng pamagat ng aklat o aralin: Wikijunior:(Pamagat ng aklat)/{Pamagat ng aralin).

Para lang sa BATA

May ilang mga aklat ang Wikijunior para sa iyong pagbasa. Pero alam mo ba na makakatulong ka rin sa pagsulat ng mga aklat? Kung may alam ka tungkol sa isang paksa (subject) at gusto mong ipamahagi (share) iyon sa ibang mga bata, mag-klik lamang sa kawing (link) na sabing baguhin at i-tayp ang gusto mong sabihin. Ganung ka-simple lang iyon!


Balita

Disyembre 26, 2007
Sinimulan ang proyektong ito.

Tingnan ang mga lumang balita.


Wikijunior/Contributing

Wikijunior/Featured

Padron:Wikijunior:New Book Description

Padron:WJAOTW

Wikijunior/Notes