Buksan ang pangunahing menu

Ang mga panghalip ay mga maliliit na salita na ipinanghahalili sa isang pangngalan upang madali itong ituring sa mga susunod na pangungusap. Ito ay ayon sa semantikong pananaw. Sa kabilang banda, ang mga panghalip ay maaring iuri ayon sa kaukulan at inihahalili nito. :D

Kaukulan ng mga PanghalipBaguhin

Ang mga panghalip ay maaaring iuri ayon sa inuukol nito. Ito ay maaaring nasa anyong ang, ng, o sa. Masasabing nasa anyong ang ang isang pangngalan kung pinangungunahan ito ng salitang ang/si, anyong ng ng ng/ni, at anyong sa ng sa/kay. Tinatawag na kaukulang palagyo ang mga panghalip na nasa anyong ang habang palayon naman ang mga panghalip na nasa anyong ng at sa.

 

Kailangang gawin:
Gawan ng bagong teksto ito


MGA URI NG PANGHALIP May apat na uri ang panghalip: 1 Panghalip na Panao 2 Panghalip na Pananong 3 Panghalip na Panaklaw 4 Panghalip na Pamatlig

PanaklawBaguhin

Siya ay nagsasaad ng dami o kalahatan.

anuman, kaninuman, lahat, alinman, sinuman, pulos, madla, iba

Halimbawa: Lahat tayo ay magtutulungan.

Kaukulan ng PanghalipBaguhin

PanaoBaguhin

Ito ay kapag ginagamit ang panghalip bilang simuno.


Panauhan
Una
Ikalawa
Ikatlo
Unang Panauhan
ako
kita
kami
Ikalawang Panauhan
ka
ikaw
kayo
Ikatlong Panauhan
siya
sila
Halimbawa:
Ako ang magluluto.
Ikaw ang magluluto.
Siya ang magluluto.

PaariBaguhin

Ito ay nagsasaad ng pag-aari ng isang bagay.

Unang Panauhan akin, ko, amin, atin, naming, natin
Ikalawang Panauhan mo, iyo, ninyo, inyo, niya, kanya
Ikatlong Panauhan nila, kanila
Halimbawa:
(Pangalawa) Ang inyong damit ay nalabhan na.
(Pangalawa) Ang damit mo ay nalabhan na.

PalayonBaguhin

Ito ay ginagamit bilang layon ng pang-ukol at sumusunod sa pandiwang nasa tinig ng balintiyak. Mayroon itong palatandaang (sa)

Halimbawa:

Binila niya ang damit na nasa aparador. Ang tulong na kaloob ng samahan ay para sa kanila.

Mga Gamit ng PanghalipBaguhin

Panaguri ng PangungusapBaguhin

Halimbawa:
Ang ganiyang tatak ng relo ay maganda
ang damit niya ay maganda