Buksan ang pangunahing menu

Mga nilalaman

Pang-ugnayBaguhin

Sa salitang Inggles ito ay tinatawag na conjunction. Ang mga salitang ito ay inilalagay bago ang isang pangngalan, tulad ng "ang/si", "ng/ni/kay", "ayon sa/kay", "para sa/kay", "hinggil sa/ kay", atbp.


Mga halimbawaBaguhin

1. Ayon sa balita, walang pasok ang buong kamaynilaan dahil sa malakas na bagyo.

2. Nabalitaan ko na kay Gemma pala ang relong iyan.

3. Ang kanyang tula ay para sa kanyang minamahal na si Kristina.

PangatnigBaguhin

Ang Pangatnig (Conjunction sa salitang Ingles) ang tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunod-sunod sa pangungusap:

at    pati    saka    o    ni    maging    subalit   
kung    bago    upang    sana    dahil sa    sapagkat

PamukodBaguhin

Halimbawa:
Ang paglalaba ng damit at paglilinis ng bahay ang kanyang hanapbuhay.

mahal kita maging sino ka man

PaninsayBaguhin

PaninsayBaguhin

Ito ay nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, o sugnay.

at    saka    pati    ngunit    maging    datapuwat    subalit
Halimbawa:
Gusto niyang bumili ng damit, ngunit wala siyang pera.
Naglinis muna si Hannah, saka siya nagluto.


Ito ay nag-uugnay ng di-magkapantay na salita, parirala o sugnay.

kung    kapag    upang    para    nang    sapagkat    dahil sa
Halimbawa:
Nag-trabaho siya ng mabuti, para makabili siya ng damit.
Umasenso ang kanyang buhay, dahil sa kanyang pagsisikap.

Pang-angkopBaguhin

Ang pang-angkop (ligatures sa wikang Ingles) ay ang salitang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Tatlo ang pang-angkop na ginagamit: na, -g, at -ng.

Wastong Paggamit ng Pang-angkopBaguhin

Inilalagay ang na sa pagitan ng salitang naglalarawan at inilalarawan na ang nauuna'y nagtatapos sa katinig maliban sa n. Halimbawa: masarap na pagkain, malinis na bahay, masinop na tao, matatag na kinabukasan, marangal na pag-uugali, maayos na pamumuhay.

Ikinakabit ang -g sa nauunang salitang nagtatapos sa letrang n sa magkasunod na salitang naglalarawan at inilalarawan. Halimbawa: bayang magiliw, mahinahong pakikipag-usap, makabuluhang gawain, maalinsangang lugar, pahayagang makatotohanan.

Ikinakabit ang -ng sa nauunang salitang nagtatapos sa patinig (a, e, i, o, u) sa magkasunod na salitang naglalarawan at inilalarawan. Halimbawa: bagong bayani, magandang binibini, mabuting anak, matinding takot, makataong pulitiko, masayang naglalaro.


Pang-uri at PangngalanBaguhin

Halimbawa: Masama sa may diabetes ang matatamis na pagkain.

Pang-abay at Pang-abayBaguhin

Halimbawa: ako na ang mag huhuli ng isda tatay .

Pang-abay at Pang-uriBaguhin

Halimbawa: tatay ako na ang mg lilines ng bahay

Pang-abay at PandiwaBaguhin

Halimbawa: Sila Chloe at Kym ay natulog nang matapos silang maglaro.