Ang pandiwa o berbo ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Ito ay tinatawag na verb sa wikang Ingles.

Mga aspekto ng pandiwaBaguhin

Perpektibo o NaganapBaguhin

Ito ay nagsasaad ng kilos o gawang natupad na.

Halimbawa:
Nagdeposito ng pera sa bangko si Charles.

Imperpektibo o NagaganapBaguhin

Ito ay ang pagkilos na kasalukuyang ginagawa.

Halimbawa:
Ako ay nagugutom, gusto ko siomai rice ayehhh.


Kontemplatibo o MagaganapBaguhin

Ito ay ang pagkilos na hindi pa nagagawa o gagawin pa lamang.

Halimbawa:
Magluluto siya ng masarap na betlog

Perpektibong Katatapos o KagaganapBaguhin

Ito ay nagsasaad ng kilos na sandali lamang pagkatapos ito ginawa.

Halimbawa:
Kagagaling niya lamang sa probinsya kaya kailangan niyang magpahinga mula sa mahabang biyahe.

Mga tinigBaguhin

TahasanBaguhin

Ako ay binigyan ako ng bahay malaki na mas malaki pa sa bahay ko, at iyon ay desk jocks.

KailananBaguhin

IsahanBaguhin

Ito ay kapag ang pandiwa ay nasa payak na anyo.

Halimbawa:
Ang aso ay nagbabantay ng bahay tuwing gabi.

ang guro ay nagtuturo sa mga bata.

MaramihanBaguhin

Ito ay marami ang simuno at kilos na isinasaad.

Halimbawa:
Ang mga butiki ay nagsisipagbantay ng bahay tuwing gabi.

Mga panlaping makadiwaBaguhin

Panlaping banghayinBaguhin

Ito ay ang panlaping nagbabanghay sa sarili samantalang hindi nagbabago ang salitang-ugat.

isa, maki, magka, maging, magsa, mag, suma
Pawatas Naganap Nagaganap Magaganap
magbigay nagbigay nagbibigay magbibigay
magsagawa nagsagawa nagsasagawa magsasagawa

Panlaping makabanghayBaguhin

Ito ay kapwa nababanghay ang panlapi at salitang-ugat na nilalapian.

Um Ma i, in, o hin Ka-an Ma-an
[1]mag Naka An o han mang Ma-in
Pa-an Pag-an Pag-in
Nyutral Naganap Nagaganap Magaganap
lumilipad lumipad lumilipad lilipad
tumatakbo tumakbo tumatakbo tatakbo

PagbabanghayBaguhin

Pandiwa sa MaBaguhin

Ito ay nagsasaad ng kasadyaan o ikaaari.

mauna
nauna
nauuna
mauuna

Pandiwa sa IpaBaguhin

Ito ay nagsasaad ng utos o mungkahi.

ipaabot
ipinaabot
ipinapaabot
ipaaabot
ipa
ipinaigib
ipinapaigib
ipaiigib

Pandiwa sa IpagBaguhin

Ito ay nagbibigay ng utos o pakikiusap.

ipagbili
ipinagbili
ipinagbibili
ipagbibili

Pandiwa sa MagBaguhin

Ito nagbibigay diwa sa pagganap.

magsabi
nagsabi
nagsasabi
magsasabi
     Maraming salamat po😀

Pandiwa sa MakiBaguhin

Ito ay nagsasaad ng pakikisama sa gawa.

makibagay
nakibagay
nakikibagay
makikibagay
makikisakay

Panlaping MapaBaguhin

Ito ay nagbabadya ng maaaring maganap.

mapabuti
napabuti
napapabuti
mapapabuti

Panlaping MagkaBaguhin

Ito ay ginagamit para sa di-kusang pagkilos.

magkasundo
nagkasundo
nagkasusundo
magkasusundo

Panlaping MagsiBaguhin

Ito ay para sa sabay-sabay na pagkilos.

magsikain
nagsikain
nagsisikain
magsisikain

Panlaping MakaBaguhin

Ito ay nagsasaad ng kasadyaang pagkilos.

makatakas
nakatakas
nakatatakas
makatatakas

Panlaping MagsaBaguhin

Ito ay nagsasaad ng magkatulad na pagkilos.

magsadula
nagsadula
nagsasadula
magsasadula

Mga pandiwang walang-banghayBaguhin

Ipinagaalinlangan ang katumpakan ng seksyong ito. Sumali sa usapan upang mapabuti ang babasahing ito.

Ang pandiwang walang banghay ay hindi nagbabago kahit saan mang aspeto.

AyBaguhin

Ito ay tagatulong ng pandiwa at nagdurugtong sa simuno at panaguri. Halimbawa:

Ang aso ay natutulog sa bakuran.

MayBaguhin

Ito ay sinusundan ng pangngalan, pang-uri, pang-abay, pandiwa, panghalip panao at pantukoy na mga.

Halimbawa:
May mga bagong tauhan si Ian Patrick.

MayroonBaguhin

Ito ay sinusundan ng kataga o panghalip na panao sa kaukulang palagyo.

Halimbawa:
Mayroon kaming luma at sira-sirang tindang damit.

HalaBaguhin

Ito ay ginagamit kung ang diwang pinapahayag ay nakikiusap o nagbababala.

Halimbawa:
Hala ka, huli ka na.
Hala, mauna na kayo.

Mga pandiwang di-karaniwanBaguhin

Maylipat na may pungosBaguhin

Ito ay may titik na nag-iiba ng lunan sa loob ng salita.

Tupdin (tuparin), tamnan (taniman) , sidlan (siliran)

MaypalitBaguhin

Ito ay kapag mayroong isa o dalawang titik na napalitan ng iba.

Hagkan (halikan), datnan (datingan), tawanan (tawahan)

MaypungosBaguhin

Ito ay kapag may nabawas na titik sa unahan ng salita.

magpasabi (pasabi) magpasulat (pasulat)

Pagkakaisa ng simuno at pandiwaBaguhin

  • Ang simunong nasa kailanang isahan ay nangangailangan ng pandiwang isahan din.
Halimbawa:
Si Neil Christian ay naglalakad sa kahabaan ng Dead Sea.
  • Ang simunong nasa kailanang maramihan ay humihingi ng pandiwang maramihan din.
Halimbawa:
Sina Ian Patrick at Hazzan ay nagsipagtapos sa kolehiyo.

Pokus ng PandiwaBaguhin

Ito ay ang relasyon ng pandiwa sa simuno.

Tagaganap o AktorBaguhin

Ang simuno o paksa ang gumaganap sa kilos ng pandiwa.

Halimbawa:
Si Ian Patrick ay bumili ng mga ari-arian.

LayonBaguhin

Ang paksa ng pangungusap ay ang layon.

Halimbawa:
Ang basura ay ipatatapon ko bukas.

GanapanBaguhin

Ang lugar o pook kung saan ginanap ang kilos.

Halimbawa:
Ang bakanteng lote ay tinataniman nila ng palay.

TagatanggapBaguhin

Ang simuno ang pinaglalaanan ng kilos.

Halimbawa:
Ipagsasalok mo ng tubig ang bisita.

GamitBaguhin

Ang kasangkapan o bagay na ginagamit ang gagawa ng kilos.

Halimbawa:
Ang abaka ay ipantatali niya sa duyan.

SanhiBaguhin

Ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi.

Halimbawa:
Ikinagagalak niya ang pagtanggap sa kanyang pag-ibig.

DireksyonBaguhin

Ang paksa ay nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa.

Halimbawa:
Ang Chocolate Hills ay pinuntahan nila.

KaganapanBaguhin

Ito ay ang relasyon ng pandiwa sa panag-uri.

TagaganapBaguhin

Ito ay ang bahagi ng panag-uri ang gumaganap ng kilos ng pandiwa. Puwede itong tawaging aktor.

Halimbawa:
Ang unang anibersaryo ng kanilang kasal ay ipinagdiwang ng mag-asawang Dino at Raquel.

LayonBaguhin

Ito ay kung ano ang bagay na tinutukoy ng pandiwa.

Halimbawa:
Sumasayaw ng tinikling ang mga taga nayon.

TagatanggapBaguhin

Ito ay kung sino ang nakikinabang sa kilos ng pandiwa.

Halimbawa:
Nagluto si Nida ng Spaghetti para sa kanyang mga anak.

GanapanBaguhin

Ito ay nagsasaad ng lugar na ginaganapan ng kilos ng pandiwa.

Halimbawa:
Nag-aararo sa bukid ang ama ni Ian Patrick.

KagamitanBaguhin

Ito ay kung anong bagay o instrumento ang ginagamit upang magawa ang kilos ng pandiwa.

Halimbawa:
Ang lamesa ay pinunasan ni Ian Patrick ng basahan.

DireksyonBaguhin

Ito ay nagsasaad ng direksyon ng kilos na taglay ng pandiwa,

Halimbawa:
Ang mga panauhin naming balikbayan ay ipinasyal namin sa Luneta .

Mga gamit ng pangngalang pandiwaBaguhin

Ang pangngalang-pandiwa ay binubuo ng panlaping pag- at salitang ugat.

pag + sukat = pagsukat
pag + tulong = pagtulong

Bilang simuno ng pangungusapBaguhin

Halimbawa:
Ang pagtulong sa kapwa ay MABUTI

Bilang tuwirang layon sa pandiwaBaguhin

Halimbawa:
Si Patrick Joshua ay mahilig sa PAGKAIN

. Hays

Bilang kaganapang pansimunoBaguhin

Halimbawa:
Ang susi sa tagumpay ay pagtitiis.

Bilang di-tuwirang layonBaguhin

Halimbawa:
Si Engineer Patrick ay magtatayo ng paaralan ukol sa pagtuturo ng Tagalog at Ingles

.

Bilang layon sa pang-ukolBaguhin

Halimbawa:
Ang paksa ng pag-uusap ay tungkol sa pagsugpo ng kahirapan.

Halimbawa: Para sa kalikasan ang ginawang pagsisikap ng mga magulang


Uri ng PandiwaBaguhin

katawaninBaguhin

Tinatawag nating katawanin kung ang pandiwa ay makapagiisa o buo ang kilos ng pangungusap.
Halimbawa
Nagiyakan ang mga tao sa kanyanag pagbabalik.
Lumahok sa paligsahan si Narciso Reyes sa pagsulat.
  1. ↑ perpektibo ng aral gamit ang panlaping MAG