Dokumentasyon ng padron[tignan] [baguhin] [kasaysayan] [sariwain]

Ang padron na ito ay isang simpleng padron na ginagamit upang magpakita ng pangalan ng isang padron at magkabit ng kawing rito na nakapalibot sa mga kulot na suhay. Ipapakita nito kung paano ginagamit ang pangalan ng padron sa kodigo. Ang pangunahing gamit nito ay sa mga dokumentasyon at pagtuturo. Isang maikling halimbawa ang kodigong ito:

{{tl|Halimbawa}}

na magbubunga ng

{{Halimbawa}}

May mga mas kumplikadong mga baryasyon ang matutunghayan sa ibaba.

Mga Magkaugnay na Padron Baguhin

Ang {{tlx}} ay tulad ng {{tl}} ngunit pinapalawak rin nito ang iba pang parametro nito para makagawa ng isang halimbawa para maisulat sa isang kodigo.