Noli Me Tangere/Kabanata 55 : Ang Pagkakagulo

Mag-ikawalo na ng gabi at kumakain ang mga tao ng hapunan. Si Maria Clara ay nagdahilang walang gana pero niyaya si Sinang na hintayin nila si Ibarra sa may kwarto. Si Padre Salvi na hindi mapalagay at inalok na kumakain si maria clara at inalok din ni Kapitan Tiyago

Nang sumapit ang ikawalo, dumating si Ibarra na luksang luksa. Habang palapit si Maria Clara sa kasintahan ay may narining na putok ng mga baril. Ang kura ay nagtago sa haligi. Si Tia Isabel ay panay ang dasal habang ang pintuan at bintana ay pinagsasara ng mga katulong.

Nang matapos ang putukan, pinapanaog ng alperes si Pari Salvi na akala niya ay nasugatan. Si Ibarra ay nanaog din habang si Tia Isabel ay pinapasok ang magkaibigang si Maria at Sinang sa kuwarto.

Pagdating ni Ibarra sa bahay ay pinahanda niya ang kabayo at pinuno ang maleta ng hiyas, salapi at larawan ni Maria. Papaalis na siya nang dumating ang sarhentong Kastila at siya ay hinuli.

Tamang-tama naman na dumating si Elias na gulong-gulo pa rin ang isip dahil sa nalamang lihim ni Ibarra. Hindi siya tumuloy gayunman ay bumalik pa rin siya sa bahay at kinuha ang mga aklat, kasulatan, alahas at baril ni Ibarra nang makita niya ang mga sundalo. Isinilid niya ito sa isang sako at inihulog sa bintana.

Sinilaban niya ang mga damit at papel. Nagtangkang pumasok ang mga sundalo pero hindi pumayag ang mga katulong.

Nakapasok din sila pero apoy ang sumalubong sa kanila. Nagpulasan ang sibil at mga katulong palabas ng bahay.


Mga tauhan:

Maria Clara, Sinang, Ibarra, Pari Salvi, Elias