Noli Me Tangere/Kabanata 36 : Ang Unang Suliranin

napakabigat ang dinaranas na problema para kay Maria Clara kayat hindi napigilan ang laging pagluha habang ang kanyang Tiya Isabel at Andeng ay patuloy sa pag-alo sa kanya upang tumahan.Pinagbawalan siya ng kanyang "excomunicado"ng mga prayle. Saglit na umalis si Kapitan Tiyago sapagkat pinapupunta ito sa kumbento. Pinatuloy na inaalo naman ni Tiya Isabel si Maria sa pagsasabing susulat sila sa Papa at magbibigay ng malaking limos. Madali namang mapapatawad si Ibarra sapagkat nawalan lamang ng Malay si Padre Damaso. Si Andeng ay nagboluntaryong gagawa ng paraan para magkausap ang magkasintahan.

Nasa gayon silang pag-uusap nang bumalik si Kapitan Tiyago. Sinabi nito na inutusan siya ng pari na sirain ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ng magkasintahan. Si Pari Sibyla ay nagsabi naman na huwag tanggapin si Ibarra sa kanyang tahanan at ang utang ni Kapitan Tiyago na limangpung libong piso sa binata ay huwag ng pabayaran kundi mawawala ang kanyang buhay at kaluluwa.

Inalo ni Kapitan Tiyago si Maria clara sa pagsasabing ang ina raw nito ay nakita lamang niyang umiyak nang ito’y naglilihi. Isa pa, anito, may kamag-anak si Padre Damaso sa nakatakdang dumating mula sa Europa at siyang inilalaan ng maging panibagong katipan ni Maria. Sindak ang mga kausap ni Kapitan lalo na si Maria clara na napailing lamang, umiiyak at tinakpan ang mga tenga. Pati si Isabel ay nagalit at sinabihan ang Kapitan na ang pagpapalit ng kapitan ay hindi parang nagpapalit lamang ng baro.

Dahil kaibigan ni Kapitan Tiyago ang Arsobispo. Iminungkahi ni Tiya Isabel na sulatan ito. Pero, sinabi ng Kapitan na mawawalang kabuluhan lamang sapagkat ang arsobispo ay isang prayle rin at walang ibang pauunlakan kundi ang mga kapwa prayle. Pagkarang pagsabihan ng Kapitan si Maria clara na tumigil na ito sa kaka angal at baka mamugto ang mga mata. Hinarap na niya ang paghahanda sa bahay.

maya-maya dumating na nga ang Kapitan-Heneral. Ang buong kabahayan ni Kapitan Tiyago ay nagsimula ng mapuno ng mga tao. Si Maria naman ay tumakbo sa silid at nagdasal sa Mahal na Birhen. Nasa ganito siyang kalagayan ng pumasok ang kanyang Tiya Isabel at sinabing gusto siyang makausap ng Kapitan-Heneral. Mabigat man sa loob ay unti-unti na siyang nag-ayos ng katawan.

                                                                                 MGA TULONG SA PAG-AARAL                                                                                 1.bakit ipinatawag ng mga prayle si kapitan tiago?                                                     2.bakit kinatatakutan ng mga katoliko ang excomunion?                                                   3.Ano ang dalang balita ni kapitan tiago na ikinalungkot ni Maria Clara?                                                                       4.May karapatan ba si padre damaso na panghimasukan ang suliranin ni maria clara?                                    5.Ano ang ginawang paraan ni padre damaso upang magkahiwalay sina ibatta at maria clara?

TalasalitaanBaguhin

 1. Inalo - pinataha
 2. Excomunion - taong itiniwalag sa simbahan
 3. Nawalan ng ulirat - nawalan ng malay

PagsusuriBaguhin

Pananakot ang ginamit ng mga prayle upang makuha nila ang kanilang gusto. Ang excomunion o pag-alis sa isa bilang miyembro ng Simbahang Katoliko. Kapag ang isa ay excomunicado - mapaparusahan daw ng isa hindi lamang sa ibabaw ng lupa kundi maging sa kabilang buhay man. Sa kasalukuyang panahon, natuklasan ng marami na ayon sa Bibliya, ang Diyos ay walang ganitong turo. Ang mga Pilipino noon ay kulang sa paggamit ng kanilang kakayahang mag-isip at mangatuwiran. Tulad ngayon, mas nakakahikayat sa tao ang imala kaysa sa katotohanan o lohika.