El Filibusterismo/Kabanata 34 : Ang Kasal ni Paulita

Kabanata XXXIV: Ang Kasal

Buod

Ika-walo ng gabi at si Basilio ay nasa daan pa. Makikituloy sana siya kay Isagani nguni’t hindi umuwi ang kaibigan ng buong araw na iyon. Dalawang oras na lamang at sasabog na ang ilawan ni Simoun. Maraming dadanak na dugo. Marami ang mamamatay. Sinalat ni Basilio ang kanyang rebolber at mga bala. Naalala niya ang babala ni Simoun na siya ay lumayo sa daang Anloague.

Naghinala si Basilio. Ang bahay ni Kapitan Tiago ay nasa daang iyon. May binanggit na kasiyahan si Simoun. Sa bahay na iyon ay idaraos ang piging sa kasal nina Paulita at Juanito. Nakita niyang dumating ang sasakyan ng bagong kasal. Nahabag si Basilio kay Isagani. Naisip niyang yakagin ito upang sumama sa kanya si Isagani. Siya rin ang tumugon. Hindi papayag si Isagani sa gayong madugong pagpatay sa marami. Hindi pa nararanasan nito ang nangyari sa kanya.

Nagunita niya ang pagkabilanggo, ang kabiguan sa pag-aaral at ang nangyari kay Juli. Muling hinaplos ang puluhan ng rebolber at ninasang dumating na sana ang sandaling hinihintay. Nakita niyang dumating si Simoun. Si Sinong ang kutsero ni Simoun. Sumunod ang sasakyan ni Simoun sa mga bagong kasal.

Nagtungo si Basilio sa Anloague. Doon ang tungo halos ng lahat – sa tahanan ni Kapitan Tiago. Ang Kapitan Heneral, ang ninong, ay dadalo sa hapunan, dala ang isang tanging ilawang handog naman ni Simoun.

Ang mga dingding ng bahay ay dinikitan ng magagarang papel ar magagarang aranya at mga bulaklak ang palamuti. Mga angkat ang alpombra. Kurtinang pulang pelus na nabuburdahan ng ginto at may unang titik ng pangalan ng mag-asawa. May tinuhog na artipisyal na bulaklak ng suha. Magarang- magara ang bahay na iyon. Parang hapag ng mga diyoses ang pagdarausan ng hapunan. Ang mesa para sa mga dakilang panauhin at mga diyus-diyusan ay sa asotea nakalagay. Ang pipitong naroroon ay luluklok. Naroon ang pinakamasarap at pinakamamahaling alak. Ubos-kaya si Don Timoteo. Kung sinabi lamang ng Heneral na ibig pagkadating ni ibaray ay may nagpapa kaawa na ang kanyang kapa tid na si ibaru